Tryggt, professionellt och smidigt

 
 

Om SR Redovisning 

SR Redovisning har mångårig och bred kompetens inom redovisning, löner och ekonomi inom flera olika branscher. 


SR Redovisning arbetar med allt från små enmansföretag till medelstora företag (K2-företag).


SR Redovisnings mål är att med professionalitet och engagemang samt en individuellt anpassad lösning hjälpa företagare att fokusera på sin verksamhet.

 

SR Redovisning erbjuder olika typer av lösningar för sina tjänster; på distans, via en webb-baserad programvara eller på plats hos företaget. Allt utifrån det behov Ni har och det som passar företaget bäst.

 

SR Redovisning följer tillämpliga lagar, såsom bokföringslagen och årsredovisningslagen, samt med beaktande av god redovisningssed. 

SR Redovisnings ambition är att Du ska vara trygg i att du får hög kvalitet i de tjänster vi tillhandahåller. 


I SR Redovisnings nätverk finns flertalet redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.